Leren en ervaren met jezelf als instrument

Opleidingen

We bieden op dit moment drie opleidingen, die gezamenlijk leiden naar de titel Analytisch Coach: Competentie Coach, Loopbaan Coach en Analytisch Coach (ANCO).

Daarnaast verzorgen wij de We. teamprofiel training, voor interventies in groepsdynamiek.

 

Me. Master 1: Competentie Coach

De opleiding Competentie Coach is een introductie tot het gebruik van het unieke instrument Me. De opleiding vormt de basis voor het gebruik van van dit unieke instrument in een competentiemeting en geeft een goede ingang tot het Me.- begrippenkader.
De Competentie Coach opleiding is bedoeld voor iedereen die coaching en individuele ontwikkelingsvraagstukken vanuit beleving en reflectie (belevingspsychologie) wil benaderen. Me. is een krachtig instrument waarmee competenties, potentie en ontwikkelingsmogelijkheden én gedragsaanpassingen in kaart gebracht worden. De Me. volgt het gedachtengoed van de Zwitserse psychiater dr. Carl Jung en brengt beleving (het onbewuste) in verband met de ratio en de  cognitie (het bewuste). Mensen hebben hierdoor meer zicht op hun authentieke mogelijkheden en kracht.

Tijdens de training ligt het accent zowel op het verwerven van kennis van het Me. instrumentarium als ook de toepassing van deze kennis in gesprekken met cliënten.

De cursus bestaat uit 5 dagdelen. Na de twee trainingsdagen wordt er een terugkomavond ingepland.

Peter en Paul zorgen voor een open leeromgeving en hebben een praktische inspirerende aanpak, waarbij humor een belangrijk onderdeel is.

 

Me. Master 2 en 3: Loopbaan Coach

Paul en Peter met Thomas Kok, trainer voor het schaduwwerk.

De opleiding Loopbaan Coach is een vervolg op de Competentie Coach opleiding, die de basis vormt voor het gebruik van Me. in een competentiemeting. Omdat wij reflectie op eigen gedrag zeer belangrijk vinden, geeft de opleiding een meer diepgaande toegang tot het Jungiaans begrippenkader en de taal van de Me. competentiemeting. Daarbij geeft het grotere inzicht in de eigen potentie, valkuilen en belemmeringen een goede basis om de de resultaten van de Me. meting ook te kunnen gebruiken in de loopbaancounceling.

De opleiding is bedoeld voor iedereen die individuele ontwikkelvraagstukken vanuit beleving en reflectie (analytische psychologie) wil benaderen én wil toepassen in de carrière ontwikkeling van coachingskandidaten. De Loopbaan Coach opleiding leert de deelnemers hoe het instrument ingezet wordt in de loopbaancounseling, waarbij de eigen ontwikkeling als referentiepunt wordt gebruikt. De opleiding leidt tevens op tot Me.® Master.

Wij werken in deze opleiding met kleinere groepen (4 tot maximaal 8 personen), zodat we veel aandacht kunnen besteden aan praktische oefeningen in gesprekken met cliënten en er voldoende ruimte is voor het eigen proces.

De cursus bestaat uit 9 dagdelen. De cursus wordt in twee blokken van twee dagen gegeven. Afrondend is er nog een middag- of avondprogramma.

Deze training is voor de cursisten een persoonlijke reis waar de eigen schaduwdelen (kwetsbare kracht) wordt ontdekt en omarmd.

 

We. teamprofiel

We. gaat over teamontwikkeling. Met Me. kunnen we individuele drijfveren zichtbaar maken die je relatief gemakkelijk kunt vertalen naar teamcompetenties. Teammetingen kunnen op verschillende manieren grafisch worden weergegeven waardoor teamdynamiek zichtbaar wordt. Wil je een projectteam werkelijk goed laten functioneren dan is het van belang dat de teamleden zich bewust zijn van hun eigen kracht en die van anderen. Het is hiermee goed inzichtelijk te maken welke competenties in een team ontbreken.

Voorkennis: Me. 1 Competentie Coach

In deze training leer je, gebruikmakend van individuele Me. Talent rapporten, teamanalyses te maken. Je bent in staat om Me. te benutten in veel gebruikte gangbare meetinstrumenten en leert werken met de verschillende We. rapportagevormen.
Tijdens deze training vorm je met je collega cursisten een team, waarop je alle instrumenten toepast en leert benutten. Aan het eind van de training beschik je over een tool kit die je pragmatisch kunt inzetten om team efficiency te vergroten en de teamdynamiek op een positieve manier te beïnvloeden.

Het Coachingsbedrijf werkt voor deze training samen met Peter van Nieuwburg van The True Talent Team.

Curriculum:
• Verdieping in de betekenisgeving voor anderen van de competenties
• Toepassing van We. rapportage in het vergroten van team efficiency
• Teamdynamica: stimulerende en remmende invloeden op team output

 

Leergang ANCO

De leergang Analytische Coaching (ANCO) leidt professionals op tot analytisch coach. Uitgangspunt van de opleiding is het kunnen hanteren van onbewuste processen in de coaching. Coaching wordt zo een verdiepende manier om andere mensen te geleiden naar bewustzijn over zichzelf om zich van daar uit te kunnen verbinden met hun eigen unieke kwaliteiten. Het gebruik van de Me. competentiemeting geldt als basis voor bewustwording over onbewuste delen en aangepast gedrag. En vormt een belangrijke methodische kapstok voor de analytische coaching.
De leergang Analytische Coaching staat geheel in het teken van bewustwording. Het gaat niet alleen om bewustwording van de problematiek van coaching, of dat nu om persoonlijke ontwikkeling gaat of om de toepassing in bedrijf en organisatie. Het gaat ook om de bewustwording van de eigen delen en thematiek. Wanneer deze onderkend en vertrouwd gemaakt zijn, kunnen zij een belangrijke positieve bijdrage leveren aan de coach als individu en daarmee aan de kwaliteit van zijn of haar coachingsvaardigheden.

De opleidingsduur van de Analytische Coachingsopleiding is anderhalfjaar. De maximale groepsgrootte 12 personen.

 

Het Coachingsbedrijf werkt samen met TheTrueTalentTeam aan het opleidingsmateriaal voor de Me. Master 1 en Me. Master 2. De Me. Master 3 wordt exclusief door het Coachingsbedrijf verzorgd.

Voor meer informatie of een uitgebreide brochure kunt u bellen met of mailen naar info@coachingsbedrijf.nl.

Me. Master I training

Onlangs vond de tweedaagse opleiding Me. Master 1 Competentiecoach plaats en wel op dinsdag 1 en woensdag 2 oktober 2019. Op 7 november 2019 was er een terugkommiddag voor alle zes de deelnemers. [...]

Nascholing

Als coach is het belangrijk dat u bezig blijft met uw eigen persoonlijke ontwikkeling. U bent per slot van rekening uw eigen instrument! Op deze pagina zijn de mogelijke nascholingsactiviteiten opgenomen. Deze nascholing is voldoende om uw accreditatie te behouden.

Supervisie

Op de Me. supervisie avonden worden uw eigen praktijkvoorbeelden besproken. Hierbij staat het Me.-instrumentarium centraal.

De supervisie sessies beginnen om 19:00u en worden geheel digitaal op locatie of in een hybride vorm georganiseerd. De eindtijd is daardoor variabel. Een volledig digitale sessie duurt circa 2 uur, andere vormen wat langer. Borden worden graag vooraf ingebracht,

De kosten van deelname aan de sessies bedragen € 150,- (exclusief BTW).

Masterclasses

In de Masterclasses worden verschillende aspecten van het coachingsvak verdiepend behandeld. De volgende zijn gepland:

 • Workshop Me. en Paardencoaching – systemisch werken met paarden vanuit de Me. regelkring door Peter Rens en Gitte van Haaster
 • Workshop Analytische Coaching en Sprookjes door Thomas Kok
 • Schaduwwerk door Thomas Kok

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@coachingsbedrijf.nl.

Specialiteiten

Training Coachend Managen

Op dit moment is in de management literatuur en de “opleidingswereld” het begrip Coachend Leidinggeven/Managen wellicht een hype te noemen. Meegaan in hypes is niet iets wat ons drijft. Persoonlijke ontwikkeling waarbij rekening wordt gehouden met wat goed past bij de authentieke stijl van iemand, is wel onze passie. Dit vormt meteen ook het onderscheidend vermogen van de door ons aangeboden opleiding.

Een coachende manager geeft de medewerkers vrijheid tot handelen en verantwoordelijkheid voor het proces, de inhoud en het resultaat. Het begint echter met het creëren van een doel van waarde. Het richten van de aandacht is hierbij essentieel.
Voor de coachend manager is het afstemmen op de medewerker een belangrijk uitgangspunt. De oprechte interesse in wat de medewerker drijft, de competenties/talenten en ideeën/behoeften is een goed startpunt. Het kunnen hanteren van de basishoudingen zoals luisteren, ruimtegeven, feedback geven, complimenteren, opdrachtgeven en uitdagen zal dan goed aansluiten bij de behoeften van de medewerker. De medewerkers en organisatie kunnen hierdoor gerichte ontwikkelstappen maken.

Resultaat van deze training

 • U krijgt inzicht in coachend managen en in welke situaties u dit kunt toe te passen;
 • Uw zelfinzicht is verrijkt waardoor u de coachende stijl oprecht kunt inzetten.
 • U kunt effectief omgaan met belemmeringen en weerstand.
 • Het effect van uw handelen heeft u zelf kunnen ervaren door rollenspellen met een acteur die gespecialiseerd is in trainingen.
 • U heeft handvatten gekregen om de ontwikkeling van uw medewerkers te stimuleren.


Doelgroep

Leidinggevenden die hun stijl en vaardigheden verder willen ontwikkelen of willen toetsen.

Programma onderdelen

 • Bespreken persoonlijk leerdoel;
 • Organisatiecultuur; inzicht in de natuur en cultuur van het bedrijf of afdeling vormt een belangrijke basis om de coachende stijl tot een succes te maken.
 • Van (bedrijfs)visie naar persoonlijke verantwoordelijkheid; doel en richting zijn het startpunt.
 • Inleiding analytische psychologie (theoretische basis).
 • Leiderschapsstijlen; het pallet en het ontdekken van de eigen voorkeursstijl.
 • Werken vanuit de kennis van de eigen (onbewuste) drijfveren op basis van het Me.-model.
 • Verschil empathie en sympathie: herkennen en omgaan met (eigen) projecties.
 • Transactionele analyse: rol van ouder-volwassene-kind in (coachings)relaties.
 • Overdracht/tegenoverdracht vanuit de positie van leidinggevende en medewerker.
 • Voeren van een coachend gesprek in rollenspellen met acteur: luisteren, vragen stellen, feedback geven en ontvangen.
 • Toetsen persoonlijk leerdoel en definiëren vervolgacties.


Trainingsopzet

De training bestaat uit twee dagen waarvan één met aansluitend een avond. Om de persoonlijke aandacht te waarborgen is de groepsgrootte gemaximaliseerd op 8 personen en wordt er gebruik gemaakt van twee trainers. Het programma is afwisselend met theorie en praktijk waardoor situaties zelf beleefd kunnen worden. Voor enkele rollenspelen zal een trainingsacteur worden ingezet.
Er wordt gebruik gemaakt van sfeervolle eigen trainingslocaties nabij Eindhoven of Den Bosch.

Voor meer informatie kunt u bellen met Paul Rustige, telefoon (06)40744494.

Wij houden van contact

Stuur ons gerust een berichtje voor vragen of het delen van inzichten.

Niet leesbaar? Nieuwe anti-spam code captcha txt